Södra Dalarnas Jakt & Fiskemässa

28-29 sep 2019

PR & Media har gjort Dalarnas Jakt & Fiskemässa under nio års tid främst i Grönklitt och på Tallhed i Orsa. Sist det begav sig var 2015, men då i Falun. Nu har alltfler röster höjts för att Dalarna behöver sin Jakt & Fiskemässa så hösten 2019 är det återigen dags. Denna gång i Smedjebacken där vi arrangerat en motormässa under två år, samt en Hus/Hem/Trädgårdsmässa (sedan 2015).

 

Mässan innefattar temana jakt, fiske, fritid, motor, skog, hund och mat. I dagarna två fylls Barken Arena och områdena utanför med utställare med vapen, skytte, fiskeutrustning, båtar, bilar, hundar, fyrhjulingar, friluftskläder och dylikt för hela familjen. Eventet innefattar utställande företag, föreningar, organisationer, många prova-på-aktiviteter samt spännande uppvisningar som extra grädde på moset.

Redan idag kan vi presenteras två spännande programpunkter:
Sveriges mesta björnjägare Rasmus Boström föreläser om björn- och vargjakt.
HOH Event och delar av svenska landslaget inom Stihl Timbersports gör två fartfyllda uppvisningar med rytande motorsågar och yxor modell större.

Info för besökare nedan och för Dig som vill ställa ut finns all info i det grå fältet längst ner till höger.

Mässinfo & program

Öppettider Kl 10-16 båda dagarna
Entré Vuxen 80 kr, 2-dagar 120 kr, barn 6-16 år 20 kr (endast i målsmans sällskap)
Plats Barken Arena (fotbollshallen), Smedjebacken

pdf Program/deltagare

Kontaktpersoner

Hasse Johansson | 0705-22 27 20
hasse.johansson@prmedia.se

Malin Johansson | 0700-42 12 86
malin.johansson@prmedia.se

Maria Spring | 0708-18 28 98
maria.spring@prmedia.se

Bildgalleri

Idag presenteras Sveriges Vapenägares Förbund som arbetar med följande frågor för Dig som är vapenägare:
Vapenlagstiftningen:
Vi arbetar i första hand med frågor som rör vapenlagstiftningen.
Att få en lagstiftning som inte är byggd på godtycke är en av hjärtefrågorna. Som medlem i förbundet ingår att få hjälp med att överklaga ett avslag av en licensansökan. Ofta ges avslag på annan grund än lagstiftningen, t.ex. allmänt råd. Ibland beror avslaget på brister i handläggarnas tekniska kunskaper.

Blyfrågan:
Blyfrågan är också en sak som är aktuell. Vi arbetar för att det inte skall bli ett totalförbud, eftersom ett sådant inte grundas på fakta utan endast på politiska irrläror. Vi anser att vi ska få fortsätta använda blyprojektiler vid fastmarksjakt och på våra skjutbanor, eftersom alla undersökningar visar att det inte är bly i den form vi använder, d.v.s. metalliskt bly, som är en miljöbov. Som det är idag så finns ännu inget riktigt godtagbart alternativ till bly.

Vapenlagsfrågor:
Vi har hela tiden bevakat lagstiftningen om vapen, eftersom varje lagändring endast har inneburit skärpta regler för oss legala vapenägare.
Ett förbud mot civila vapen är ett outtalat politiskt mål, trots resultaten i Storbritannien, där förbudet mot handeldvapen inte ledde till någon minskad vapenbrottslighet. Tvärtom har det väpnade våldet ökat katastrofalt i landet.
Pistolskytte är en populär skytteform och den skall vi värna om. Skulle ett förbud mot civila vapen gå igenom i Sverige, betyder det slutet för ALLA vapenägare, oavsett behov och vapentypsinnehav.
Vi har krävt att en enhet inrättas på Rikspolisstyrelsen med uppgift att koncentrera sig på den illegala vapenhandeln och smugglingen, samt förebyggande- och upplysande arbete. Enheten skall arbeta med saklig information om dessa vapen.
Det är av oerhörd vikt att betona att vi lagliga vapenägare inte skall jämföras med kriminella och få sota för vad de gör.
Rikspolisstyrelsens egenhändiga regelflora måste saneras. En myndighet får inte gå förbi vare sig objektivitetsprincipen eller legalitetsprincipen när den skriver föreskrifter och allmänna råd. Myndigheten ska också beakta Verksförordningen § 27 som reglerar myndighetens ansvar inför sin uppgift.

Media, framför allt, måste föra fram en annan bild av oss lagliga vapenägare, vi är inte förtjänta av den vrångbild som ges idag.
... Läs merLäs mindre

Load more
Info för utställare
Partners/sponsorer