Skog & Lantmässan

Datum
14-16 aug 2020

Premiär för Sveriges nya mässa för de gröna näringarna: Skog & Lantmässan.

 

Här lyfts de gröna näringarna fram under tre mässdagar på Ösby Naturbruksgymnasium i Sala. Syftet är att rikta strålkastarljuset mot det gröna utbudet, dess utmaningar och möjligheter frö att sträka branschens dragningskraft och expansion. Mässans olika temaområden är: skog, lantbruk, energi, jakt, fiske, närproducerad mat, ekoturism, djur.
Klimatsmarthet, närhetsprincipen och småskalighet är viktiga ledord i projektet.
Mässan är en kombination av branschdagar och en konsumentmässa öppen för allmänheten. Branschen träffas under främst fredagen bland mässutställare, i seminarier, föreläsningar, debattforum och dylikt. Under helgen blir mässan mer publik med workshops, prova-på-aktiviteter och provsmakningar, mm. Även föreläsningar och uppvisningar riktade mot en bred allmänhet i syfte om att öka kunskapen och intresset för klimatsmarta svensktillverkade produkter.

Branschen behöver växa med nya entreprenörer för att möta en växande efterfrågan så rekrytering till både utbildningar och företagande är viktiga inslag i mässan.

Arbetet med projektet går igång i full skala hösten 2019 för att skapa ett attraktivt program och ett heltäckande och kvalitativt startfält av utställare inom ovan nämnda branscher. Vill Du vara en del av detta – ställa ut, föreläsa eller har något annat, kontakta gärna oss.

Info för utställare (med prisuppgifter) presenteras här på sajten den 19 augusti.

Text

Mässinfo & program

Öppettider Fre 11-17, lör 10-16, sön 10-16
Entré Vuxen 80 kr, 2-dagar 100 kr, barn 6-16 år 20 kr
Plats Ösby Naturbruksgymnasium, Sala

Kontaktpersoner

Christer Ekman | 0705-40 50 30
christer.ekman@smab.nu

Hasse Johansson | 0705-22 27 20
hasse.johansson@prmedia.se

Maria Spring | 0708-18 28 98
maria.spring@prmedia.se

Bildgalleri