Skog & Lantmässan

14-16 aug 2020 INSTÄLLT

Pga covid-19 och regeringens förordning som förbjuder folksamlingar ställs mässan in 2020. Mer info kommer innan sommarens slut inför nästa år mässa. Nedan info om den planerade men inställda mässan.

Premiär för Sveriges nya mässa för de gröna näringarna: Skog & Lantmässan.

 

Här lyfts de gröna näringarna fram under tre mässdagar på Ösby Naturbruksgymnasium i Sala. Syftet är att rikta strålkastarljuset mot det gröna utbudet, dess utmaningar och möjligheter för att stärka branschens dragningskraft och expansion. Mässans olika temaområden är: skog, lantbruk, energi, jakt, fiske, närproducerad mat, ekoturism, djur.
Klimatsmarthet, närhetsprincipen och småskalighet är viktiga ledord i projektet.
Mässan är en kombination av branschdagar och en konsumentmässa öppen för allmänheten. Branschen träffas under främst fredagen bland mässutställare, under seminarier, föreläsningar, i debattforum och dylikt. Under helgen blir mässan mer publik med workshops, prova-på-aktiviteter och provsmakningar, mm. Även föreläsningar och uppvisningar riktade mot en bred allmänhet i syfte om att öka kunskapen och intresset för klimatsmarta svensktillverkade produkter.

Branschen behöver växa med nya entreprenörer för att möta en växande efterfrågan så rekrytering till både utbildningar och företagande är viktiga inslag i mässan.

Arbetet med projektet är igång i full skala för att skapa ett attraktivt program och ett heltäckande och kvalitativt startfält av utställare inom ovan nämnda branscher. Vill Du vara en del av detta – ställa ut, föreläsa eller har något annat, kontakta gärna oss.

Text

Mässinfo & program

Öppettider Fre 12-17, lör 10-16, sön 10-16
Entré Vuxen 100 kr, 2-dagar 130 kr, barn 6-16 år 20 kr
Plats Ösby Naturbruksgymnasium, Sala

Kontaktpersoner

Christer Ekman | 0705-40 50 30
christer.ekman@smab.nu

Hasse Johansson | 0705-22 27 20
hasse.johansson@prmedia.se

Maria Spring | 0708-18 28 98
maria.spring@prmedia.se

Bildgalleri