ExpoOrsa

13-14 april 2019

Premiär! ExpoOrsa lyfter fram allt det fina med att bo och leva i Orsa med omnejd. Arrangemanget är ett samarbete mellan PR & Media, Orsa Kommun, Företagarna och Orsa Grönklitt. Mässans teman är:
Boende & Fritidshus, Arbete & Näringsliv, Vård & Omsorg, Friluftsliv & Fritid samt Mat & Välmående.

 

Som utställare marknadsför Du Dig, säljer på plats, visar Ditt engagemang för bygden och markerar Din närvaro i området! Alla mässutställare från Orsa blir ambassadörer för orten och deltar i tävligen ”Årets Ambassadör”. Som ambassadör gör man gott för Orsa och vinnaren utses på mässan. Utöver äran föräras man ett hemligt pris. Alla ambassadörer erhåller ett kit med dekaler och annat material för exponering.

 

Mässan har plats för ca 100 utställare och ett digert program presenteras i närmare anslutning till mässan. Idag den 14 december har redan ca 50 företag bokat plats! Info för utställare finns i det blå fältet till höger och info för besökare finns nedan. Infon fylls på efter hand.

Välkommen med Din förfrågan!

Mässinfo & program

Öppettider Kl 10-16
Entré 60 kr
Plats Orsa Ishall

pdf Program och utställarför-
teckning presenteras våren 2019.

Kontaktpersoner

Hasse Johansson | 0705-22 27 20
hasse.johansson@prmedia.se

Maria Spring | 0708-18 28 98
maria.spring@prmedia.se

Bildgalleri
Partners/sponsorer